Søg
  • Lokalforankring

LOKALFORANKRINGS FØRSTE FIRE PROJEKTER

Hvorfor har vi valgt de 4 projekter: Højskolen Earth Academy, Den Grønne Forskerpark, Andels Videnscenteret og Eksperimental Byggezoner for byggeri ihht FNs verdensmål?

For os handler det om at udvikle enkle og konkrete løsninger på store komplekse problemer og i videst muligt omfang give den enkelte muligheden for at tage et personligt miljømæssig ansvar. Alle fire ovenstående projekter vil kunne facilitere den udvikling.

Den Grønne Forskerpark skal gennem PhD stipendiater forske i nye måder, der kan realisere FNs verdensmål og finde metoder indenfor byggeri og selvforsyning, der understøtter Off Grid tanken.

Højskolen Earth Academy skal give eleven reelle kompetencer i at håndtere et liv tættere egen virkelighed: dyrke egne fødevare, bygge sit eget hus og skabe sin egen virksomhed, og dermed skabe en ny lokal økonomisk, social og kulturel diversitet.

Andels Videnscenteret skal hjælpe folk videre efter højskoleopholdet med mikrofinanciering, forretningplan, netværk, jura og praktisk bistand.

Eksperimental byggezoner er den lovgivning der skal forenkle vejen til den ovenfor nævnte type af CO2 neutralt Off Grid byggeri, der vil muliggøre nye billige selvforsynende grønne boligområder.

LIDT OM OFF GRID TANKEN

Hvilke vilkår den eskalerende klimakrise vil skabe for kommende generationer, er der mange bud på, men helt uanset hvad, er større økonomisk og forsyningsmæssig uafhængighed nøglen til en højere grad af modstandskraft mod forværrede livsvilkår. CO2 neutrale Off Grid huse er rygraden i sådan en strategi.

Afgørende i Off Grid tanken er at undgå at skabe gæld. Omkostningerne til materialer og konstruktion skal derfor holdes under 150.000 dkr. alt inklusive pr. bo enhed. Det vil kræve adgang til leje af byggegrunde fx fra urentabel landbrugsjord, hvilket igen vil kræve en lov om oprettelse af eksperimental byggezoner.

Off Grid huse er ikke tilsluttet el-nettet eller offentlig kloak. Hvert hus skal producere sin eget opvarmning og el og kunne rense sit eget spildevand, efterladende et CO2 aftryk på kun 250 kg om året.

Man kan spørge om individuelle løsninger er her og nu er asociale og dermed dårligere end de løsninger samfundet tilbyder? Hvis vi fx tager udgangspunkt i affaldssortering, så vil det bedste altid være at reducere affaldet ved kilden, dvs. begrænse mængden af affald i husstanden, i sted for at implementere store CO2 tunge kollektive løsninger. Ligeledes vil det være mere økonomisk og sikkert, i stedet for at kollektivt at rense spildevand, helt at undgå udledning. Den enkelte bo enheds elforbrug skal sænkes og gøres CO2 neutralt, og produktionen skal flyttes direkte til forbrugeren. Det vil give den enkelte et større indblik og ansvar for sit forbrug og reducere anvendelsen af centrale CO2 tunge energiløsninger.

36 visninger0 kommentarer