Hvad er Lokalforankring.com ?

Lokalforankring.com er en tænketank der, med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål, vil indsamle, akkumulere og udbrede erfaringer til lokale bæredygtige løsninger, i forhold til de globale udfordringer klimakrisen møder os med. Lokalforankring.com har allerede etableret højskoleprojektet Earth Academy i samarbejde med Samsø Energiakademi og vi ønsker at opstarte lignende projekter i Danmark og resten af verden. Målet er at skabe autonome off grid samfund baseret på lokale produktioner og lokal økonomi med erfaringer og anbefalinger til vores politikere, organisationer og befolkning.

verdensmål_1_afskaf_fattigdom.gif
Fns_mål_2_stop_sult.gif
FNS_mål_3_sunhed.gif
Fns_mål_4_uddannelse.gif
fns_mål_Ligestilling.gif
Fns_mål_6_rent_vand.gif
fns7.gif
fns_mål_8_energi.gif
fns 9.gif
fns_mål_10_reducerer_ulighed.gif
fns11.gif
fns ansvarlig forbrug.gif
fnS 13.gif
fns 14.gif
fns mål 15 livet på land.gif
fns_verdensmål_16_fred.gif
fns 17 partneskab for handling.gif