Lokal Økonomi

LOKAL økonomi.png

Lokalforankring.com vil skabe forudsætninger for en ny økonomi, hvor omdrejningspunktet er "lokal". Lokal produktion, lokal økonomi, lokal selvforsyning. Tiden er inde til at bringe dynamikken ud i de lokale samfund. Uanset om vi taler Nørrebro eller Sønderho. Vi skal genopfinde produktionsmåder og forsyningskæder, vi tidligere har baseret os på. Vi skal skabe forudsætningerne for, at vi ikke er afhængige af en overvejende globaliseret økonomi, men i stedet etablere de nødvendige alternativer, der fremmer lokale økonomiske mikrokulturer.

 

Lokaløkonomi er et andet regnestykke, end det nationaløkonomierne har i deres regneark. Det eksisterer ikke i deres verden. Men realiteten er, at hovedparten af fx dagligvarehandlen er baseret på produkter fra global brands, som ikke bidrager hverken til lokal økonomi eller den overordnede samfundsøkonomi, men derimod suger penge ud af landet og efterlader store grupper som passive. Rentabilitetsbegrebet skal omdefineres, og det lokale skal indkalkuleres som en tungtvejende faktor.

 

Derfor skal vi reaktivere de færdigheder, vi har tabt over de sidste 50 år, og i den sammenhæng udvikle uddannelsesformer, der sigter mere på reelle end formelle kompetencer. En opgraderet version af folkehøjskolen, med den friere form den tilbyder, skal være kraftcenteret i den proces, der skal give os værktøjerne til selvansvar og selvforsyning.