CO2 NEUTRAL OFF-GRID BYGGERI 

I dialog med GROBUND  har vi fået til opgave at kigge på hvordan byggeloven kan tilpasses behovene for udvikling af nyt CO2 neutralt byggeri.

Oprettelse af eksperimental byggezoner.

 

Etablering af off grid CO2 neutralt byggeri møder store forhindringer i den nuværende omfattende byggelov. Loven er så kompliceret, at den kommer til at modvirke udvikling af nye CO2 neutrale byggeformer og understøtte traditionelle industrielle CO2 tunge byggeri. Vi har derfor kigget på, hvordan vi helt konkret kan ændre byggeloven, sådan at boformer som dem der fx eksperimenteres med i Grobund / Ebeltoft kan realiseres.

 

Lige nu er der stor bevægelse indenfor byggesektoren og alle store interessenter er på banen for hver at søge at fremme deres vision for fremtidens byggeri. Vi har derfor skønnet, at det felt er så overbefolket med magtfulde aktører, at det vil være svært at vinde gehør fx Grobunds meget specifikke behov. Vi har derfor valgt en anden strategi og vil i samarbejde med Josephine Fock og Torsten Gejl, forsøge at fremlægge et forslag om eksperimentelle byggezoner, der skaber de fornødne dispensationer fra landzonelove og byggelov, der muliggør opførsel af billige CO2 neutrale boliger, som grupper, der ellers ikke har mulighed for at realisere deres boligdrømme, kan bygge og bo i.

 

Vi har derfor nedsat en gruppe af mennesker med kompetencer indenfor offentlig forvaltning, arkitektur og byggeteknik for at udvikle til lovforslag til oprettelse af eksperimental byggezoner.