Den Grønne Forskerpark

fns1_edited.jpg

DEN GRØNNE FORSKERPARK skal huse PhD uddannelses pladser for forskere i social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i samarbejde med Aarhus Universitet. Forskerne skal opsamle, analysere og evaluere resultater af den udvikling der løbende sker på skolen, samt levere forskning der kan omsættes i nye lokale produktioner. Via undersøgelser, rapporter, artikler mm skal DEN GRØNNE FORSKERPARK videreformidle erfaringer, resultater og opnåede proces og produktmål, i en løbende dialog med andre områder, regioner og lande der også udvikler og forsker i bæredygtighed. Studerende og lærere fra andre danske og udenlandske universiteter og læreanstalter tænkes inddraget i formelle og uformelle samarbejdskonstellationer, til gavn og glæde for alle involverede parter og for udviklingen af bæredygtighed i det hele taget. De PHD studerende skal sideløbende bidrage til højskolens undervisning gennem foredrag, studiekredse og vejledning.