Andels Videnscenter

verdensmål_1_afskaf_fattigdom.gif
fns_mål_8_energi.gif
fns 9.gif
fns11.gif
fns ansvarlig forbrug.gif
fnS 13.gif
fns 17 partneskab for handling.gif

ANDELS VIDENSCENTER formål er at give professionel forretningsmæssig rådgivning til lokale grønne iværksættere. Det skal formidle mikro lån, hjælpe med forretnings planer og facilitere etablering af andelsselskaber, samt etablere et lokalt, nationalt og globalt netværk for lokale grønne producenter. Det skal aktivere ny synergi mellem producenter, detailhandel og kunder. Det skal udvikle nye økonomiske og sociale platforme for andels baserede produktioner, og gerne i nye produktmæssige og geografiske områder. Det skal identificere og lokalisere lokale produktionsanlæg indenfor industri, håndværk og landbrug egnet til grøn omlægning. Ligeledes skal det facilitere etablering af dagligvarehandel baseret på grøn CO2 neutrale emballagefri produkter. ANDELS VIDENSCENTER skal rumme kompetencer indenfor erhvervjura, finansiering, cirkulær økonomi, design af social og økonomisk interaktion, håndværkbaseret produktion, fødevareforædling, fundraising, detailhandel og økologi