Aktivisme

I lokalforankring handler aktivisme om at tage handling for at skabe mere synlighed om de udfordringer verden står for. Vi vil aktiv og konkret skabe aktivisme gennem fortællinger, underskriftindsamlinger, happenings og støtte andre ildsjæle der vil kæmpe for et mere retfærdig, mindre ulig verden. Vi vil fokuserer på FN s 17 verdensmål og udfra den vil vi, gennem kreative handlinger, visuelle fortællinger og underskriftsamlinger gøre politikkerne, andre organisationer og befolkning opmærksom på de aktuelle udfordringer. Vi vil komme med innovativ anbefalinger og løsninger så de kan implementeres for at nå målsætning med FNs 17 verdensmål.

LOKAL FORANKRING (5).png