Lokal Forankring

OM OS

Lokalforankring.com er en tænketank der, med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål, vil indsamle, akkumulere og udbrede erfaringer til lokale bæredygtige løsninger, i forhold til de globale udfordringer klimakrisen møder os med. Lokalforankring.com har allerede etableret høj-skoleprojektet Earth Academy i samarbejde med Samsø Energi-akademi og vi ønsker at opstarte lignende pro-jekter i Danmark og resten af verden. Målet er at skabe autonome off grid samfund baseret på lokale produktioner og lokal økonomi med erfaringer og anbefalin-ger til vores politikere, organisationer og befolkning.

Her kan du følge med i de kommende aktiviteter og møder. Vil du engageres så kontakt os, vi har brug for dig.

Her kan du se vores nuværende og fremtidige cases, hvor du kan deltage og gøre en forskel

Vi har brug for dig så vi kan gøre en forskel. Den forskel der kan skabe en bedre verden og fremtid for dig, mig , os og de kommende generationer. Et nyt Vi.